Kamuih Rayek Basa Aceh Rumi – Jawoe

jahé

جاهيل

jahil, nakal, jahat, cabul