Kamuih Rayek Basa Aceh Rumi – Jawoe

dami

dami adv demi (ucapkan ketika orang
bersumpah); ketika, sewaktu,baru
saja:

cak ban — (ban lami), -Allah, demi Allah;

– geuleungo jikheun meunan, mirahle muka gobnyan, ketika ia mendengar
perkataannya itu, merahlah mukanya;

han – mantong, b-m saja

-v ban 1, lami