Kamuih Rayek Basa Aceh Rumi – Jawoe

cham

Cham, Cam, Sam Ar n Suriah:

ija —, kain buatan Suriah