Kamuih Rayek Basa Aceh Rumi – Jawoe

caram

caram, cangkram n uang muka, panjar:

bri —, membayarkan panjar;

ka na gob — inong nyan, perempuan itu telah dilamar orang;

meu—, dipanjarkan, dibicarakan lebih dahulu untuk dikawini.

peu—, disuruh supaya dipenjarakan

→ cinggrom