Kamuih Rayek Basa Aceh Rumi – Jawoe

cagak

cagak n cagak, penopang, penahan
(tempat meletakkan sesuatu alat):

beudé, meureuyam ka lam —, bedil, dan meriam sudah dipasang dalam cagaknya;

meu—, bercagak;

peu—, membuat supaya bercagak