Kamuih Rayek Basa Aceh Rumi – Jawoe

cadheuen

cadheuen n cabang

→ cabeueng, dheuen