Kamuih Rayek Basa Aceh Rumi – Jawoe

bidé

bidé n bidai:

tika —, tikar rotan;

baluem —

→ baluem