Kamuih Rayek Basa Aceh Rumi – Jawoe

beulasah

¹beulasah → meunasah

²beulasah adv menyerah sepenuhnya
kepada sesuatu, menghabiskan waktu
dengan:

gata — that bak inong nyan, uroe malam hana tawoe, siang dan malam Anda sibuk dengan wanita itu sehingga tak pulang-pulang ke rumah;

mu—droe, pu— droe, menyerahkan diri
sepenuhnya kepada sesuatu;

bakri ék tamu— sinan sabé? bagaimana
Anda selalu berada di situ?