Kamuih Rayek Basa Aceh Rumi – Jawoe

bapa

bapa n kemenakan laki-laki dari
pihak ayah atau ibu, suami kemenakan wanita dari pihak ayah atau
ibuz, paman — apa, ayah (dl hik): ibu —, ibu bapa; mu—, mempunyai bapa