Kamuih Rayek Basa Aceh Rumi – Jawoe

ambilan

1amilan n ambilan, utang:

padum ka ? gata bak keude nyan?, sudah berapa utang Anda di kedai itu?

2amilan (biasanya dalam hikayat) n tujuan, maksud, tipu daya, cara mencapai suatu maksud:

ami ? ?, maksud sesamanya;

peue ? gata bak buet nyan?, apakah maksud Anda dalam hal itu?

gaséh jinoe ami ?, kasih sayang sekarang sudah dibarengi dengan maksud;