Kamuih Rayek Basa Aceh Rumi – Jawoe

amarah

amarah marah a marah, geram, berang, jengkel:

gobnyan ? that, dia pemarah sekali;

bèk tapeuseutè napsu ?, janganlah Anda turuti nafsu pemarah;

gobnyan reujang that jibeudoih teuka ?, Ia cepat sekali marah;

geu(peu) ? (ateueh) lôn sidroe, Ia memarahi saya;

meu ?, menjadi marah;

gobnyan meu ? lam batén keu kamoe, di batin ia memarahi kami;

bèk tameu ? sabé keu droe-droe, jangan Anda saling bermarahan;

teu ?, terkena marah, mendapat marah;

Ulôn ka teu ? nibak Teungku, Saya mendapat marah dari Teungku;

buet gata lagee nyan tapeu ? gob mantong, perbuatan Anda seperti itu hanya menimbulkan kemarahan orang saja.

? beungèh, marah