Kamuih Rayek Basa Aceh Rumi – Jawoe

amai amai

‘amai amai n amal, pekerjaan, (biasanya dalam arti kata yang baik), mimpi, belajar:

? gèt, amal baik;

? jheut, amal buruk;

lôn nyoe hana ? sagai, le that maksiet, Saya ini tidak beramal tidak sedikit pun, banyak sekali melakukan maksiat;

beuklam lôn leumah ?, nyeum lôn jak u haji, tadi malam Saya bermimpi seakan-akan Saya pergi ke haji;

keu peue ta ? èleumèe keubai?, untuk apa Anda mempelajari ilmu kebal?

meu ?, beramal;

peu ?, diajarkan, mengajarkan;

lé that ureueng nyang geupeu ? le teungku nyan, banyak orang yang diajar oleh teungku (dalam berbagai-bagai ilmu);

gobnyan geupeu ? du’a keubai keu jih, Ia mengajarkan doa kebal kepadanya;