Kamuih Rayek Basa Aceh Rumi – Jawoe

ajab

a ajaib, mengherankan, menakjubkan:

Bit ? buet Rabana, sungguh ajaib ciptaan Tuhan;

hana ?, tidak menakjubkan;

?‘ajayép, ‘ajéb, hireuen, hiro